26. јануар 2016 вести

Радосављевић: Поништићемо смањење пензија

 

Интервју потпредседника СДС др Горана Радосављевића за магазин "Пензија":

ПОНИШТИЋЕМО СМАЊЕЊЕ ПЕНЗИЈА

1. Колико су у програму Ваше странке заступљени пензионери? 

Социјалдемократска странка ставља одрживу социјалну политику као један од кључних циљева свог деловања. У Програму СДС-а, као један од три стуба социјалне политике, кључно место заузима брига о пензионерима. Наши циљеви су наставак реформи у сфери пензијског осигурања ради смањења сиромаштва старих лица и одржавања животног стандарда након пензионисања уз одрживо финансирање пензија. Ову политику смо водили  у време мандата Бориса Тадића, а пензионери се тог времена сећају по повећању пензија, а не по смањему стечених права. Стечена права пензионера нису смела бити угрожена.  Уместо смањења пензија, уштеде је требало остваривати кроз  ревидирање политике превременог одласка у пензију и, нарочито кроз реформу рада фонда ПИО. То подразумева транспарентнији рад, ефикасније управљање имовином, дигитализацију административне службе и друге мере на смањењу трошкова, уместо што су пензионерима умањена примања. 

2. У којим областима друштва пензионери могу да дају највећи допринос, у чему лежи њихова снага? 

Као социјалдемократе се залажемо за боље укључивање пензионера и старијих лица у друштвене токове.  То се, с једне стране, може остварити кроз подршку удружењима пензионера, укључивањем пензионера у процесе доношења одлука око тема које су за њих битне (например доношење закона или прописа који се тичу пензионера).  С друге стране, посебно у неким значајним областима живота и рада, нама је неопходно активирање знања и искуства пензионера. Иако у данашњим условима високе незапослености то звучи скоро незамисливо,  постоје области у којима је изражен дефицит одређених вештина и где смо често принуђени да  то знање "увозимо" ангажовањем стручњака са стране. Ми смо се 90тих година олако одрекли деценијама изграђиваног институционалног памћења у привреди и администрацији.   

3. Како бисте их мотивисали да се активније укључе у живот заједнице?          

Не примећујем да пензионере ико ишта пита, а обећања им се дају само када се приближе избори. Зато бих, за промену, прескочио обећања. Радије бих пензионере замолио да сами процене када су највише били консултовани, а њихов материјални положај био сигурнији - довољно је да погледају своје чекове, па ће видети када су пензије биле повећаване и ко их је смањио.Порука пензионерима је да учествују на изборима, јер то је један од најактивнијих видова учешћа у друштвеном животу. 

4. Уколико Вам на изборима укажу поверење, на које начине ћете се борити за њихова права?

Потребно је кроз државне органе, пре свега кроз министарства и парламент донети праведне законе којима се побољшава материјални положај пензионера. Осим гарантоване исплате пензије, неопходно је унепредити  здравствену заштиту пензионера која тренутно није на прихватљивом нивоу. СДС се залаже за прелазак на финансирање здравствене заштите из буџета што ће омогућити свима да имају здравствено осигурање. Ова мера ће битно утицати на редуковање сиромаштва старих лица, јер ће се односити на све! Такође, удружења пензионера биће укључена у рад ресорног савета СДС за социјалну политику и на тај начин ће моћи директно да учествују у процесу доношења одлука о питањима која се њих непосредно тичу. 

5. Који ће бити први кораци које ћете предузети како бисте унапредили њихов економски и социјални положај? 

Прва ствар коју бисмо урадили ако бисмо добили мандат за формирање владе је стављање ван снаге закона којим су смањене пензије. Након тога уследиће хитна реформа система - пензије морају бити сигурне и стабилне!  Моја и надолазеће генерације морају гарантовати да пензије више никада неће да буду смањиване. Осим тога вратићемо и законом гарантовати  усклађивање раста пензија са растом индекса цена на мало. Наша обавеза је да зауставимо даље сиромашење пензионера. Током мандата ове власти, смањењем пензија је њихово  материјално стање погоршано. Данас скоро половина пензионера живи у сталном ризику од сиромаштва. 

Зашто ћемо спровести ове мере? Зато што и моја генерација хоће сигурне пензије које ће омогућити пристојан живот. 

Извор: www.penzija.org.rs