Рођен 1967. године у Пожаревцу. 

По образовању је доктор наука науке о животној средини.

Школовао се у следећим образовним институцијама:
-Рударско-геолошки факултет, Београдски универзитет, 1993. - Дипломирани инжењер рударства
-Факултет за услужни бизнис Европски универзитет Београд, 2006. - Дипломирани економиста
-Рударско геолошки факултет Београдски универзитет 2002. - Магистар техничких наука
-Факултет за примењену екологију “ФУТУРА” Универзитет Сингидунум 2011. - Доктор наука науке о животној средини

Чланство у професионалним удружењима:        
-  Инжењерска академија Србије 

Садашња позиција:  
- Доцент на Факултету за примењену екологију “Футура” Универзитет Сингидунум
- Саветник директора РГП “Бергман”

Професионално искуство:
-Од 1993. до 2010. године, Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „РЕСАВИЦА“, инжењер приправник, инжењер у производњи, управник рудника, технички директор рудника и директор Рудника мрког угља „Рембас“, главни инжењер за производњу, руководилац службе заштите на раду, помоћник директора за квалитет и директор Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица“
Од 2010. до 2012. године, Влада Републике Србије Министарство рударства и енергетике, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, државни секретар
-Од 2012. до 2015. године, Универзитет Сингидунум Факултет за примењену екологију “ФУТУРА”, предавач на основним и мастер  академском студијама
-Од 2004. до 2008. године, Председник Скупштине општине Деспотовац  
-Од 2013. до 2014. године, Народни посланик у Скупштини Републике Србије
-Од 2013. до 2014. године, Директор сектора рударства Концерн Фармаком МБ

Као аутор или коаутор учествовао је у изради више десетина научних и стручних радова публикованих у земљи и иностранству

Говори енглески језик. 

Ожењен и има два сина.