Горан Радосављевић је рођен 1977. године у Свилајнцу где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је економију на Универзитету у Београду, а магистрирао математичку економију и економетрију у Паризу и Марсеју. Током студија у Француској био је стипендиста француске Владе. Докторску дисертацију одбранио је из области јавних финансија.
 
Од 2013. године ради као доцент на Факултету за економију, финансије и администрацију на предмету Јавне финансије. На истом факултету је од 2009. године био асистент на предметима Јавне финансије и Економија државе благостања. У периоду 2002-2007. био је ангажован као сарадник у настави на Економском факултету у Београду на предметима Теорија цена и Теорија производње. Аутор је великог броја научних и стручних радова из области јавних финансија, конкурентности и енергетике.

Од маја 2011. до јула 2012. године био је Државни секретар у Министарству финансија, након чега специјални саветник у Фискалном савету до децембра 2012. године. Затим прелази у Нафтну индустрију Србије где до марта 2014. обавља функцију Заменика директора функције за спољне везе и односе са државним органима. Тренутно је саветник Директора функције за спољне везе и односе са државним органима.
 
У периоду од јуна 2007. године до маја 2011. године био је економски саветник потпредседника Владе Републике Србије. У периоду од 2004. до 2007. године био је ангажован као истраживач у Центру за високе економске студије у Београду и Фонду за развој економске науке.

Говори енглески, француски и руски језик.