Име и презиме:  Мирослав Д. Маринковић

Рођен: 11.01.1961.године

Образовање :
ВСС,  Факултет ветеринарске медицине –Београд  21.04.1986 године и  стекао звање Др вет. мед,
Последипломске студије-специјализација,                         
Здравствена заштита у репродукциј 1996 године

Радно искуство:
-Ветеринарска станица Свилајнац- теренска служба 09.1986-10.1992, Сточарско ветеринарски центар Велика Плана                     
-Директор ,ветеринар 10.1992.-06.2007.                     
-Министарсво пољопривреде шумарстваиводопривреде    
Директор управе за ветерину 06.2007-07.2008.
-Народна скупштина Републике Србије, Народни посланик   2008 - 2012,   2015 - ...
-Председник С.О.  Свилајнац  2008 - 10.2015
-Сточарско ветеринарски центар Велика Плана, Надлежни ветеринар за здравствену заштиту и међународну сарадњу 09.2012-и данас

Поседује знање међународне легистлативе из области пољопривреде,посебно ветерине, безбедности хране, репродукције и способност примене истих.

Говори енглески језик.