Рођена је 1954. године.

Докторирала, магистрирала и дипломирала на Филозофском факултету у Београду, где је и сада запослена  - на Одељењу за психологију предаје предмете из области психологије образовања и образовне политике и бави се истраживањима из ових области. 

Поред своје академске каријере, она је имала и низ значајних других ангажмана: била је државни секретар у Министарству просвете и науке (2008-2012) и помоћник министра просвете (2001-2004) са задужењем руковођења развојем предуниверзитетског образовања као и европским интеграцијама и међународном сарадњом  у области образовања. 

Тинде Ковач Церовић  је радила и као виши саветник у Фонду за образовање рома у Будимпешти (2005-2007),  и као саветник у Институту за образовну политику Института за отворено друштво у Будимпешти (1999-2001),  и имала је велики број   ангажмана на пројектима Светске банке, УНИЦЕФа, ОЕБСа, Сиде, Дифида, Културконтакта и др. у области образовања и социјалне интеграције.

Током 90-их била је активна у невладином сектору na пољу људских права, решавања сукоба и мировне едукације преко Групе МОСТ и Центра за антиратну акцију.

Тинде Ковач Церовић говори енглески, мађарски и немачки.

Има троје одрасле деце и унуку.