Ива Ђинђић Ћосић М.Sc.

Рођена у Загребу 1975. године.
Завршила Земунску гимназију, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду и положила правосудни испит.
Звање Мастер правника за ужу научну област међународног пословног права стекла је на Правном факултету Универзитета у Нишу одбраном рада „Уговор о заједничким аукцијама за доделу прекограничних преносних капацитета електричне енергије".

У оквиру струке бави се правом енергетике, трговинским правом, арбитражом и међунардним пословним правом.
Дугогодишњи је руководилац правних послова у области енергетике и међународноправне сарадње у ЈП Србијагас и ЈП Електромрежа Србије (ЈП ЕМС).
Од 2008. године представница је ЈП ЕМС у радним групама и телима Асоцијације оператора преносних система за електричну енергију  ( ЕНТСО-Е ) у Бриселу.
Чланица је Комисије за праћење примене Правила о раду преносног система и Комисије за праћење примене Правила о раду тржишта електричне енергије.
Била је представница Владе Србије у Скупштини акционара и члан Надзорног одбора ад Аеродром Никола Тесла у периоду од 2010-2012. године.

Чланица Републичке изборне комисије 2008. године и Градске изборне комисије 2014. године.

Једна од оснивачица Социјалдемократске странке.

Удата, Урошева мама.