Рођена је у Новом Саду, где је завршила основну и средњу школу и дипломирала на Природно Математичком Факултету на групи за Физику, након три и по године студирања.

Доктор физичких наука (уже научне области теоријска физика чврстог стања и нуклеарна физика).Редовни професор и Шеф катедре за физику на Факултету Техничких Наука, на Универзитету у Новом Саду.

Магистарске студије је завршила на Београдском Универзитету на групи за Теоријску физику чврстог стања, са просечном оценом 10.00 и темом „Кинематичка интеракција екситона и дијелектричне особине кристала“.
Докторску дисертацију одбранила је на Универзитету у Новом Саду, на ПФМ-у под називом „Микротеорија кристалооптичких појава“.

Запослена је на Факултету Техничких Наука, где и сада ради и има звање редовног професора.

Аутор је и коаутор великог броја научних радова објављених у водећим међународним часописима из области физике (Physical Review, Physica A, Can. J. Phys., Nuclear instrument and methods,…).

У свом научном раду бави се теоријском физиком чврстог стања (нелинеарна оптика), физиком површина и нуклеарном физиком.

Додатно се бави екологијом и заштитом животне средине и из те области има неколико радова на међународним скупивома и неколико поглавља у монографијама.

Аутор је једне међународне монографије из нелинеарне оптике и коаутор више уџбеника из физике и техничке физике.

Учествовала је на великом броју међународних и домаћих скупова и Конференција из Физике чврстог стања, Нуклеарне физике и Екологије и заштите животне средине.

На ФТН-у дуго година је била Шеф катедре за физику, члан наставно-научног већа и у два мандата шеф Одсека за основне дисциплине у техници.

Од 1996. до 2000. била је председник УО НОУ (Новосадски Отворени Универзитет) и члан УО ЗИГ-а (Завод за изградњу града Новог Сада).

Један је од оснивача ДС у Новом Саду, где је била потпредседник Градског одбора, члан покрајинског ИО и члан главног одбора странке.
Од 2003. била је председник градског одбора Г17+ у Новом Саду, члан Главног и Извршног одбора странке.
Од почетка 2007. до средине 2008. је на месту Државног Секретара у Министарству Науке, а од 2009. до краја 2014. председник УО ЈП Нуклеарних објеката Србије.

На месту Државног Секретара учествовала је активно у програму ВИНД (Vinca Institute Nuclear Decommissioning).
У оквиру те активности је у више наврата боравила у ИАЕА у Бечу, где је водила делегацију Републике Србије и активно учествовала у прављењу уговора са руском, мађарском, словеначком и украјинском делегацијом о условима и начину преношења ислуженог горива из Винче.
Иницирала је, започела и скоро довршила изградњу хангара Х3 (складиште за радиоактивни отпад) у Институту Винча.

Говори руски и енглески језик.

Удата је и мајка троје деце.