Председник Политичког савета:

проф.др Нинослав Стојадиновић

 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

 

Политички савет је политичко-саветодавни орган СДС-а. 

Надлежности
Члан 47.

Политички савет:

-разматра предлог Програма СДС-а и предлог Изборног програма СДС-а;
-предлаже смернице за израду политика СДС-а у различитим областима;
-даје мишљење о кандидатима/кињама који се предложени од стране органа СДС-а;
-даје мишљење о усклађености нацрта програмско-политичких докумената СДС-а са Програмом СДС-а;
-разматра идејна и политичка питања од важности за дефинисање политике СДС-а;
-предлаже смернице за израду Изборног програма СДС-а;
-доноси Пословник о раду;
-обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима СДС-а.

Политички савет се састаје једном у три месеца.