Чланови Председништва:

 1. Борис Тадић - Председник
 2. Александар Ивковац – Потпредседник
 3. Горан Радосављевић – Потпредседник
 4. Горан Богдановић - Председник Извршног одбора
 5. Нинослав Стојадиновић - Председник Политичког савета 
 6. Здравко Станковић – Директор
 7. Уранија Козмидис Лубурић – Председница Покрајинског одбора
 8. Александар Ивановић - председник Градског одбора Београд
 9. Сања Старчевић - Секретарка
 10. Јован Ратковић – Интернационални секретар
 11. Константин Самофалов - Портпарол

 

Чланови Председништва у ширем саставу:

 1. Драган Вујадиновић 
 2. Златко Драгосављевић 
 3. Славица Сотировић 
 4. Уранија Козмидис Лубурић 
 5. Бранка Каравидић
 6. Биљана Хасановић Кораћ
 7. Драгослав Ћирковић
 8. проф. др Дарко Гавриловић

 

 

Извод из Статута Социјалдемократске странке:

Председништво СДС-а

Надлежности
Члан 37.

Председништво СДС-а:

• утврђује и води политику СДС-а између два заседања Главног одбора;
• анализира актуелну политичку ситуацију и заузима политичке ставове;
• утврђује Изборни програм СДС-а;
• утврђује предлог листе кандидата/киња за народне посланике/це и за посланике/це у Скупштини Аутономне покрајине и доставља Главном одбору на усвајање;
• утрђује предлог кандидата/киња за председника/цу Републике Србије, кандидата/киња за председника/цу и чланове/ице Владе Републике Србије, председника/цу и чланове/ице Покрајинске владе, градоначелника/цу Града Београда и доставља Главном одбору на усвајање;
• доноси одлуку о годишњем финансијском плану најкасније до 31. децембра текуће године за идућу годину;
• располаже непокретном имовином СДС-а;
• разматра и усваја извештај Етичког одбора, секретара/ке СДС-а, генералног/е секретара/ке и директора/ке СДС-а;
• може сазвати седнице Главног одбора;
• доноси коначну одлуку о пријему у чланство лица које је вршило или врши јавну функцију, односно које је вршило функцију у другој политичкој странци;
• предлаже пријем друге политичке странке, удружења грађана/ки или друге организације у чланство СДС-а;
• на предлог председника/це СДС-а бира и разрешава председника/цу и чланове/ице Етичког одбора и интерног/у ревизора/ку;
• доноси Пословник о раду;
• обавља и друге послове које му повери Скупштина и Главни одбор као и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима СДС-а.