5. септембар 2015 вести

Александар Сенић: Црна Гора отворила већ 20 поглавља, а Србија још ниједно

     Делегација Одбора за европске интеграције Народне скупштине Србије боравила је у билатералној посети Одбору за европске интеграције Скупштине Црне Горе. ”Састанак два одбора наставак је сарадње и размене искуства у процесу преговора са ЕУ, праћења динамике прговарчког процеса и коришћења ИПА средстава, у циљу усклађивања законодавства са правом ЕУ и спровођења реформи у процесу преговору о приступању ЕУ. ”, истакао је Сенић. Он је подсетио и да Србија до сада није отворила ниједно поглавље, док је Црна Гора отворила већ 20 поглавља. 

     Председник Одбора за европске интеграције Александар Сенић је, заједно са црногорским колегом Славеном Радуновићем, информисао о искуствима парламената Србије и Црне Горе у процесу разматрања преговарачких позиција, као и праксе провере усклађености закона са законодавством ЕУ. Посебно су нагласили потребу јачања надзорне улоге одбора, имајући у виду  да реформе на које се државе кандидати обавезују у току преговарачког процеса утичу на све аспекте живота грађана. 

     Чланови два одбора сагласили су се о потреби даљег јачања сарадње одбора, као и потреби јаснијег дефинисања улоге парламента и позиционирања у преговарачког процесу. Представници два одбора разговарали су и о раду преговарачких структура, обавезама које предстоје по отварању поглавља и координацији целокупног процеса од стране главног преговарача и преговарачког тима. Осврнули су се и на значај улоге организација цивилног друштва у преоцесу преговора и закључили да постоји потреба појачаног надзора над коришћењем средстава из ИПА. 

     Овај састанак је подржан од стране пројекта ”Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике Србије”, који спроводе Народна скупштина Републике Србије и УНДП, уз подршку швајцарске Агенције за развој и сарадњу, као и кроз Програм за Западни Балкан Вестминстерске фондације за демократију и кроз подршку Мрежи парламентарних одбора за финансије, економију и европске интеграције парламената  Западног Балкана.