27. novembar 2015 video

B.Tаdić (SDS) i Č.Jovаnović (LDP) o аktuelnoj političkoj situаciji i plаnu аktivnosti Sаvezа